Nikl Kravos d.o.o

Mira Nikl Kravos, dr.med.

spec. medicine dela, prometa in športa

Partizanska cesta 59, 2000 Maribor
 
 
 

Nikl Kravos d.o.o. 

Zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost, proizvodnja in trgovina

S sedežem: Maistrova 13, 2000 Maribor

Se izvaja na lokaciji:

AMBULANTA MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA

MIRA NIKL KRAVOS, dr.med.

PARTIZANSKA CESTA 59, 2000 MARIBOR


Ordinacijski čas:

zdravniški pregledi po dogovoru na telefonsko številko

08 2056876   

Elektronska pošta:

ambulanta.nikl@gmail.com

Področja dejavnosti:

-izdelava zdravstvene ocene tveganja za izjavo o varnosti

-predhodni zdravstveni pregledi pred zaposlitvijo

-obdobni zdravstveni pregledi

-obdobni ciljani zdravstveni pregledi

-zdravstveno svetovanje v podjetjih

-sodelovanje pri organizaciji prve pomoči v podjetjih

  1. -zdravniški pregledi za kandidate in voznike v cestnem prometu

Cenik:

-izdelava zdravstvene ocene tveganja za izjavo o varnosti - 70€

-predhodni zdravstveni pregledi pred zaposlitvijo - 88€

-obdobni zdravstveni pregledi - 88€

-obdobni ciljani zdravstveni pregledi (odvisno od obsega)

-zdravstveno svetovanje v podjetjih - odvisno od števila opravljenih ur

-sodelovanje pri organizaciji prve pomoči v podjetjih - 35€

  1. -  zdravniški pregledi za kandidate in voznike v cestnem prometu - 50€

  2. -  zdravniški pregled za voznike starostnike-po 80 letu - 100€