Nikl Kravos d.o.o

Mira Nikl Kravos, dr.med.

spec. medicine dela, prometa in športa

Partizanska cesta 59, 2000 Maribor
 
 
 

Pripombe, pritožbe in pohvale posredujte prosim osebno zdravnici, na elektronsko pošto ambulanta.nikl@gmail.com ali pa pisno na naslov ambulante:

Ambulanta splošne medicine

Mira Nikl Kravos, dr.med.

Partizanska cesta 59

2000 Maribor