Nikl Kravos d.o.o

Mira Nikl Kravos, dr.med.

spec. medicine dela, prometa in športa

Partizanska cesta 59, 2000 Maribor
 
 
 

Pripombe, pritožbe in pohvale posredujte prosim osebno zdravnici, na elektronsko pošto ambulanta.nikl@gmail.com ali pa pisno na naslov ambulante:

Ambulanta splošne medicine

Mira Nikl Kravos, dr.med.

Partizanska cesta 59

2000 Maribor

Zastopniki pacientovih pravic so:

Vlasta Cafnik

prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Maribor

Ljubljanska ulica 4/II

2000 Maribor


Adela Postružnik

prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Maribor

Ljubljanska ulica 4/II

2000 Maribor


Kontaktni podatki so objavljeni v čakalnici na Partizanski cesti 59, 2000 Maribor

in

dosegljivi na spletu.