Nikl Kravos d.o.o

Mira Nikl Kravos, dr.med.

spec. medicine dela, prometa in športa

Partizanska cesta 59, 2000 Maribor
 
 
 

AMBULANTA SPLOŠNE MEDICINE

MIRA NIKL KRAVOS, dr.med.

PARTIZANSKA CESTA 59, 2000 MARIBOR


V času dopustov nadomeščata:


LASZLO TENYI, dr.med. spec.spl.med.

tel.: 02 2501721


IN


JASNA LUPŠE ŠTAMPAR, dr.med. spec.spl.med.

tel.: 02 2501720


Ordinacijski čas splošne ambulante in čakalne dobe:

Ponedeljek: 12.30 - 19.00

Torek:           7.00 - 13.30

Sreda:         13.00 - 19.30

Četrtek:        7.00 - 13.30

Petek:          7.00 - 13.30


                            Število opredeljenih pacientov 1769.


Čakalne dobe ni. Po telefonu smo dosegljivi le dve uri dnevno, saj je sicer preveč moteno delo .Telefon za naročanje 08 2056876  je dosegljiv

ponedeljek in sredo od 14. - 16. ure

ter

torek, četrtek in petek od 8. - 10. ure.

Sestra Sonja Toplek sr.med.sestra.

Naročanje je možno tudi po pošti na naslov

AMBULANTA SPLOŠNE MEDICINE

MIRA NIKL KRAVOS, dr.med.

PARTIZANSKA CESTA 59, 2000 MARIBOR

ali osebno v času

                                Ponedeljek: 12.30 - 19.00

                                Torek:           7.00 - 13.30

                                Sreda:         13.00 - 19.30

                                Četrtek:        7.00 - 13.30

                                Petek:          7.00 - 13.30

Prosimo za naročanje po elektronski pošti

ambulanta.nikl@gmail.com

Za knjigo naročanja je zadolžena sr. Sonja Toplek


Ordinacijski čas referenčne ambulante:

Referenčna ambulanta ima isti delovni čas, kot splošna. Naročanje na isti telefon, naslov ali mail, sestra Rebeka Beigot, dipl.med. sestra. Čakalne dobe ni.


Prednost imajo naročeni pacienti, nenaročeni boste obravnavani, ko bo narava dela to dopuščala. Naročanje ni potrebno za akutno obolele (bolezensko stanje, ki traja manj kot 1 dan in zaradi katerega bolnik še ni bil pregledan pri drugem zdravniku). Absolutno prednost imajo nujna stanja, kar pomeni življenjsko ogrožujoče težave. Vse ostale bolnike prosimo, da svoje težave in želje sporočijo na mail in se preko maila tudi naročajo, da s tem razbremenijo sestro.


Cene za storitve, ki jih ne krije ZZZS:

- zdravniška potrdila za zavarovalnico, sodišče, na željo pacienta …. 25 €

  1. -laboratorijske storitve na željo pacienta

    po trenutno veljavnem ceniku